Archiv článků

"Netvor" - Kapitola čtrnáctá - Lovec - ukázka 2. (Rozepsáno)

23.06.2010 18:08

"Netvor" (Rozepsáno) - Kapitola čtrnáctá - Lovec- ukázka 1.

13.05.2010 20:00
Svá slova pečlivě vybíral. Jeho výraz se jí nelíbil. Něco ho trápilo. „Dobrá,“ pronesla nakonec, dávaje mu najevo, že na něj nehodlá dále naléhat, a trápit jej tak. „No nic. Už půjdu, ať na mě Lucy dloho nečeká.“ „Počkej,“ zarazil se Jonathan, když mu zpětně došel obsah jejího...

"Netvor" (Rozepsáno)- Kapitola třináctá - Hráči va bank - ukázka 1.

13.05.2010 19:25
   V náhlém neklidném trhnutí, zvedl obličej z paží, složených na okraji postele. Venku směřovalo slunce jistým krokem k západnímu obzoru. Jak dlouho to jen spal? Christine zmizela. Na místě, kde ležela, vyčkával na své objevení pouza na dvakrát přeložený list papíru věnovaný...

"Netvor" (Rozepsáno)- Kapitola třetí- "Netvor"- ukázka 1.

12.05.2010 17:44
Tisíce hvězd se rozzářily na potemnělé noční obloze, zobrazujíce v jednotlivých půvabech souhvězdí pradávné příběhy, staré jako svět sám. Pyšná královna Kasiopea opět dohlížela na nedotčenost krásy své dcery Andromedy, pod stále přítomnými křídly Pegase, jenž se vždy proháněl po obloze kam...

"Netvor" (Rozepsáno) -Kapitola první - Tříštící se zrcadlo - ukázka 1.

12.05.2010 17:20
1774 -Anglie Světla zažehlá ve zdobných zlatých lampičkách, statečně čelila náporům prudce cirkulujícícho vzduchu, upírajícícho se do nich s tím větší vervou, čím více vozka pobízel čtyřspřeží hnědáků, táhnoucích kočár, k výkonu. Kupící se temná mračna nad nimi, čas od času prokřižoval...

Syn temnoty- kapitola druhá- Společensto- ukázka 1. (Připravuje se)

06.05.2010 15:08
Jen co hvězdný vůz, vlády se ujímající stříbrné luny vyjel na svou dlouhou cestu po noční obloze, prozářila stromoví porost v okolí vesnice světla zažehlých ohňů a ukolébavku ptactva, ukládajícího se do říše snů narušila ozvěna rytmické hudby, dávající všem na srozuměnou, že slavnost právě...

Syn temnoty- kapitola první- Muž-démon- ukázka 2. (připravuje se)

06.05.2010 14:50
Duše démona se pozvolna ubírala ke spánku, navraceje původní čokoládový odstín Latharovým očím, nyní zaobírajícím se jediným cílem. Jezdec na černém koni, jenž se tak odhodlaným gestem postavil na mladíkovu stranu, vyvolával svými činy množství otázek. Od okamžiku, kdy byli s Allasseem...

Syn temnoty - kapitola čtvrtá- Pod povrchem (připravuje se)-ukázka 1.

06.05.2010 14:40
Jiskřící koupel zlatých vlnek slunečních paprsků „pozřela“ celý probouzející se kraj k radosti z hlubin „vystřelujícíc salvy“ nachových beránků, v nejrůznějších skupinkách se rozbíhajících po nebesích, když se, nyní již jen devíti členné, společenstvo vydalo na další cestu. Překonávajíc...

Syn temnoty -kapitola třetí- Skrytá hrozba-ukázka 2. (Připravuje se)

29.04.2010 18:13
„Goblini!“ Toto náhle Gormalovo zvolání, odtrhlo pozornost všech od stínu, k okraji mýtiny, kde ze zákrytu mezi stromy vybíhala pětičlenná skupinka poměrně útlých, nahrbených postav zelené barvy zvrásněné kůže, s dlouhými rovnými meči připravenými v rukou. „Slova“ se neprodleně, bez...

Tajemství víry (2007) - kapitola třináctá-Proti všem: ukázka 1.

21.03.2010 09:25
Chladná noc se pozvolna chýlila ke svému konci stávajíce se součástí historie, jako tisíce a tisíce jejích družek, jenž jí předcházely. Zářící rubínový kočár slunce stoupal vzhůru k nebeským výšinám a jeho pán otevíral jiskřící horkou náruč písečným dunám, zdem jeruzalémským  i všemu živému,...
Záznamy: 31 - 40 ze 48
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>